Vizuální styl a exteriérové prvky pro andělskou optiku

OPTIKA ANDĚL

Klient: Optika Anděl s.r.o.

Rok: 2018

Pro optiku Anděl jsme vytvořili logo a vizuální styl, který dal základ i exteriérovým prvkům a v budoucnu interiéru. Jemně skrytá symbolika anděla ve vizuálním propojení se Snellenovou tabulí, která visí v ordinaci téměř u každého lékaře. Čtením zleva doprava odhalíme celý název optiky, v celkovém tvaru mnozí uvidí

i zjednodušený andělský šat. V horním vrcholu je písmeno „O“, které může symbolizovat hlavu nebo svatozář.